Čištění DPF

Jak provádíme čištění?

Níže je popsáno, jak provádíme čištění DPF

Technologie čištění, kterou vyvinula firma Advanpure, je založena na jednoduchém principu. Postup čištění se provádí v uzavřeném obvodu, bez nutnosti jakéhokoliv řezání, aby se filtr otevřel a uvnitř vyčistil. Výhodou tohoto postupu je, že se žádné škodlivé látky neuvolňují do okolního prostředí. Po dokončení požadovaného postupu čištění filtrů jsou podrobeny kontrole kvality a jsou odeslány zpět zákazníkům včetně zkušebního protokolu. Promyšlené a dobře koordinované postupy této nové čistící technologie mají schopnost obnovit filtr do skoro původního stavu. Z důvodu vysokého stupně čisticí schopnosti a rozsáhlé kontroly kvality je firma Advanpure schopna zaručit dodržení servisních intervalů.


TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ – MOKROU CESTOU

PRAVIDLA PRO ČIŠTĚNÍ FILTRŮ ČÁSTIC MOKROU CESTOU

Dovolte nám představit základní kroky čištění DPF

Získání základních informací o vozidle, základní diagnostika (chybová hlášení)

Vizuální kontrola filtru částic (jestli filtr není mechanicky poškozený)

Pořízení fotodokumentace (vstupní a výstupní strana filtru částic a pokud je to možné katalyzátor, a keramická vložka filtru částic)

Ověření funkce katalyzátoru (pokud je katalyzátor nefunkční nemá následné čištění smysl)

Označení filtru částic číslem zakázky

Vstupní měření a zaznamenání protitlaku (suchého filtru částic bez lití jakékoliv kapaliny)

Zvážení filtru částic před čištění a zaznamenání

Usazení filtru částic do čistícího stroje AD 4000 A (nejnovější čístící stroj na trhu)

Propláchnutí filtru částic přesně daným tlakem kapaliny, aby nedošlo k poškození stěn kanálků filtru částic

Následné důkladné vysušení keramického jádra filtru částic horkovzdušným vysoušečem

Po důkladném vysušení keramického jádra filtru částic měříme protitlak po čištění ale pouze již v dokonale vysušeném filtru částic, aby měřená hodnota skutečně vypovídala o stavu vyčištění filtru částic a zaznamenání této hodnoty

Hodnota protitlaku vyčištěného filtru částic musí být shodná s hodnotou nového filtru částic

Pokud tomu tak není a hodnota protitlaku filtru částic je příliš vysoká opakujeme proces čištění znovu

Pokud měřená hodnota protitlaku vyčištěného filtru částic odpovídá protitlaku nového filtru částic. Hodnoty zaznamenáme do systému Advanpure

Vytiskneme závěrečný protokol k čištění, který obsahuje hmotnost filtru částic před čištěním hmotnost filtru částic po čištění rozdíl váhy, protitlak filtru částic před čištění a výsledný protitlak filtru částic po čištění